ZatvoriPoruka o Kolačićima

Ovaj sajt koristi kolačiće. Kako biste saznali više o upotrebi kolačića, kliknite ovde. Kako biste uklonili ovu poruku i saglasili se za upotrebu kolačića na ovom websajtu, kliknite "X"

100 TEST PERIODA

Probaj Beko ugradne aparate sa test periodom od 100 dana

Pravila

Kompanija Beko Balkans d.o.o. Beograd (ul. Omladinskih Brigada 88/1, Novi Beograd, matični broj: 21079146, PIB: 108843842; u daljem tekstu: „Beko“) u cilju promocije sledećih ugradnih aparata: ugradne rerne, ugradne mikrotalasne rerne, ugradne mašine za sudove, ugradne rashladne uređaje, ugradne ploče, aspitatori (u daljem tekstu: „Ugradni aparat“ ili „Aparat“ ili „Proizvod“) daje mogucnost probnog perioda korišćenja aparata – testiranja aparata („testiranje aparata“) iz pomenute grupe proizvoda u trajanju od 100 dana od trenutka kupovine u promotivnom periodu navedenom u ovim Pravilima. Ukoliko u roku od 100 dana od dana kupovine Ugradnog aparata kupac nije zadovoljan Aparatom iz bilo kog razloga, Aparat može vratiti i dobiti novac nazad. U proceduru testiranja Aparata i povrata novca u slučaju da kupac nije zadovoljan Aparatom potpadaju samo Aparati koji su korišćeni u skladu sa uputstvom za upotrebu koje prati proizvod (u daljem tekstu: „Uputstvo“) i koji nemaju fizičkih oštećenja.

1. Pravo učešća u akciji

Pravo na testiranje Ugradnih aparata u trajanju od 100 dana od dana kupovine, ostvaruje kupac koji je kupio Ugradni aparat u periodu od 17.12.2018. do 20.01.2019. a koji:

1. ima navršenih 18 godina života;

2. ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

3. poseduje fiskalni račun o kupljenom proizvodu;

2. Koji su preduslovi ućešća u akciji

Kupac mora posedovati dokaz o kupovini proizvoda, odnosno fiskalni račun za kupljeni proizvod, a koje su jasno vidljiv, čitljiv, neoštećen i sadrži sve neophodne elemente propisane zakonom, u suprotnom se neće smatrati validnim dokazom o ostvarenoj kupovini.

U slučaju sumnje u verodostojnost dokaza o kupovini proizvoda (upotreba tuđeg fiskalnog računa, upotreba velikog broja računa koja dovodi u sumnju da je lice kupac proizvoda, kao i svakog drugog postupanja koje je suprotno uobičajenom ucešću) ili ako aparati nisu korišćeni u skladu sa Uputstvom, kao i ukoliko Aparat poseduje fizička oštećenja, kupacgubi pravo da vrati Aparat i da mu zbog vraćanja Aparata bude vraćen novac.

3. Period trajanja akcije

Beko daje mogucnost testiranja Aparata u trajanju od 100 dana počev oddana kupovine, ukoliko je Ugradni aparat kupljen u periodu od 17.12.2018. do 20.01.2019. godine. Rokovi se računaju počev od narednog dana od dana kupovine.

Fiskalni račun kupca mora biti datiran na datum koji odgovara periodu trajanja akcije.

Beko može opozvati akciju i pre isteka perioda trajanja akcije, bez navođenja posebnih razloga, u kom slučaju će saopštenje biti objavljeno na Beko web sajtu, www.beko.rs , čime će se kupci smatrati obaveštenim, bez obaveze ličnog obaveštavanja kupca

Beko zadržava pravo da izmeni i/ili dopuni: pravila i uslove učešća, period trajanja akcije i sl. bez navođenja posebnih razloga, tako što će saopštenje biti objavljeno na Beko web sajtu www.beko.rs čime će se kupci smatrati obaveštenim, takođe bez ličnog obaveštavanja kupca

4. Procedura povrata aparata

U slučaju da kupac želi da vrati Aparat koji je kupljen u periodu trajanja akcije, on to može uraditi najkasnije u roku od 100 dana od datuma kupovine proizvoda. U proceduru povrata potpadaju samo Aparati koji su korišćeni u skladu sa Uputstvom i koji nemaju fizičkih oštećenja.

Procedura povrata obuhvata sledeće:

• Pozivanje Beko Call Centra od strane kupca na broj 0800 800 00;

• Izlazak ovlašćenog servisa na teren, kojom prilikom ovlašćeni servis pregleda Aparat, proverava fiskalni račun (posebno datum fiskalnog računa) i sve druge uslove za eventualni povrat Aparata;

• Ukoliko su svi uslovi ispunjeni, ovlašćeni servis je dužan da kupcu izda dokument radnog naloga, gde je konstatovao da Aparat ispunjava uslove za povrat, i da je Aparat preuzet od strane ovlašćenog servisa;

• Ovlašćeni servis preuzima Aparat, i obaveštava prodajno mesto u kom je Aparat kupljen da kupcu izvrši povrat novca;

• Kupac sa Beko radnim nalogom koji je izdao ovlašćeni servis ide u prodajno mesto da zahteva povrat novca;

• Beko organizuje preuzimanje Aparata od ovlašćenog servisa.

5. Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Ovim Pravilima Beko obaveštava zainteresovane kupce Ugradnih aparata o obradi podataka o ličnosti: ime prezime, prebivalište, uzrast (u daljem tekstu: „Podaci“) koja će biti preduzeta od strane Beka kao rukovaoca, u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u slučaju učestvovanja u akciji. Svrha obrade Podataka je isključivo evidentiranje kupaca preko Beko call centra, radi ostvarivanja prava na povrat aparata, gde je pravni osnov obrada bez pristanka u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci će biti obrađivani od strane Beka i ovlašćenih servisa isključivo u navedenu svrhu, a isti će biti obrisani bez odlaganja nakon proteka roka trajanja akcije i dodatnog roka od 100 dana nakon isteka akcije, a najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka 100. (stotog) dana nakon završetka akcije. Lice se smatra obaveštenim o rukovaocu, svrsi, načinu korišćenja i pravnom osnovu obrade Podataka u skladu sa zakonom.

6. Dodatne informacije

Za sva pitanja i nedoumice, kupci mogu pisati na e-mail adresu: support-rs@beko.com